*مهلت اعلام ولادت 15 روز و مهلت اعلام وفات 10 روز می باشد*با اعلام به موقع ولادت فرزندان و فوت آشنایان ثبت احوال را در مسر توسعه یاری دهیم.

 

 
کل کاربران : 343011
کاربران امروز : 27
بازدید امروز : 28
کاربران دیروز : 456
بازدید دیروز : 709
کاربران آنلاین : 10

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
فراوانی نام در طبس
     

نام پسران سال 1399

فروردین
اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول 1399
         

فراوانی نام دختران سال 1399

فروردین
اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول 1399
         

فراوانی نام پسران در سال 1398

فروردین
اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول 98
6 ماهه اول 1398
9 ماهه
کل سال 1398
   

فراوانی نام دختران در سال 1398

فروردین
اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول 98
6 ماهه اول 1398
9 ماهه
کل سال 1398
   

فراوانی نام پسران در سال 1397

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر مرداد شهریور
مهر ابان اذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول 97
6 ماه اول 97
9 اول 97
سال 1397
   

فراوانی نام دختران در سال 1397

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر مرداد شهریور
مهر ابان اذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول97
6 ماه اول 97
9 ماهه اول 97
سال 1397
   

فراوانی نام پسران در سال 1396

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول 96
6 ماهه اول 96
9 ماهه 96
سال 1396
   

فراوانی نام دختران در سال 1396

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول96
6 ماهه اول 96
9 ماهه 96
سال 1396
   

 

فراوانی نام پسران سال1395

فروردین
اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر ابان اذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول95
شش ماهه اول
9 ماهه 95
کل سال 1395
   

 

فراوانی نام دختران سال1395

فروردین
اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر ابان اذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول95
شش ماهه اول
9ماهه 95
کل سال 1395
   

 

فراوانی نام پسران سال 1394

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر ابان اذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول 94
 6ماهه اول 94  نه ماهه 94
کل سال94
   

 

 فراوانی نام دختران سال 1394

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر ابان اذر دی بهمن اسفند
سه ماهه اول 94
 6ماهه اول 94 نه ماهه 94
کل سال94
   

 

 فراوانی نام پسران سال1393

فروردین93 اردیبهشت93 خرداد93 تیر93 مرداد93 شهریور93
مهر93 آبان93 آذر93 دی93 بهمن93 اسفند93
سه ماهه اول93
شش ماهه اول 93
9 ماهه 93
 کل سال 93    

فراوانی نام دختران سال1393

فروردین93 اردیبهشت93 خرداد93 تیر93 مرداد93 شهریور93
مهر93 آبان93 آذر93 دی93 بهمن93 اسفند93
سه ماهه اول 93
شش ماهه اول 93
9 ماهه 93
 کل سال 93    

 

فراوانی نام پسران سال1392

 

فروردین92 اردیبهشت92 خرداد92 تیر92 مرداد92  شهریور92
مهر92 آبان92 آذر92 دی92 بهمن92 اسفند92
سه ماهه اول 92 شش ماهه اول 92 نه ماهه 92  کل سال92
   

 

فراوانی نام دختران1392

فروردین92 اردیبهشت92 خرداد92 تیر92 مرداد92 شهریور92
مهر92 آبان92 آذر92  دی92   بهمن92 اسفند92
سه ماهه اول92 شش ماهه اول92 نه ماهه92 کل سال92
    

آخرین بروز رسانی : 1399/04/07 09:10:31  تعداد مشاهده : 10748  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وب سایت این اداره را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

 

وب سایت رسمی مدیریت ثبت احوال شهرستان طبس- بلوار شهیدبهشتی جنوبی- تلفن تماس:05632823192-نمابر :05632832001


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS